Početna

Sajt je u izradi!

Zašto je internet opasan za neumerenog čoveka? Čovekova pala priroda je ulje, a more informacija raspaljuje električnu vatru u stomaku i umu. U toj nezasitoj vatri, čovekova bogougodna priroda biva sažežena.

 „Mudrošću se zida kuća i razborom utvrđuje.“ – Poslovice 24:3

Poštovani čitaoče dobrodošao na sajt Hram ezoterije, građa sajta posvećena je mudrosti svetske baštine i mudroj duši sveta.

Postoji nešto više od filosofije, u steni, u potoku, u vrelu, u povetarcu, u suncokretu, u pčeli, u mravu, u kravi, u zvežđu, u svetlu. Jednoga dana velika i krasna misao što treperi na granici uma, konačno će zasijati. Tamo, na toj dalekoj granici, tamo je nada, i čovekova uteha.

“Davno je psalmist zavapio: “Kuda bih otišao od duha Tvoga, kuda bih od lica Tvoga utekao?” Mi ne možemo pobeći od Njegovog prisustva, dok kopamo u prašini On je tamo, prisutan u plesu atoma, dok gazimo u dubokom snegu On oslikava slike o nama u kristalnim pahuljama, ptica lepršavih krila iznad nas, Njegov je anđeo koji ispisuje hijeroglife u vazduhu, plima se kreće duž kruga koga je On omeđio. Pobeći od Njega je nemoguće, …” – Anonimus