Početna

Sajt je u izradi!

Zašto je internet opasan za neumerenog čoveka? Čovekova pala priroda je ulje, a more informacija raspaljuje električnu vatru u stomaku i umu. U toj nezasitoj vatri, čovekova bogougodna priroda biva sažežena.

 „Mudrošću se zida kuća i razborom utvrđuje.“ – Poslovice 24:3

Poštovani čitaoče dobrodošao na sajt Hram ezoterije, građa sajta posvećena je mudrosti svetske baštine i mudroj duši sveta.

Postoji nešto više od filosofije, u steni, u potoku, u vrelu, u povetarcu, u suncokretu, u pčeli, u mravu, u kravi, u zvežđu, u svetlu. Jednoga dana velika i krasna misao što treperi na granici uma, konačno će zasijati. Tamo, na toj dalekoj granici, tamo je nada, i čovekova uteha.

“Davno je psalmist zavapio: “Kuda bih otišao od duha Tvoga, kuda bih od lica Tvoga utekao?” Mi ne možemo pobeći od Njegovog prisustva, dok kopamo u prašini On je tamo, prisutan u plesu atoma, dok gazimo u dubokom snegu On oslikava slike o nama u kristalnim pahuljama, ptica lepršavih krila iznad nas, Njegov je anđeo koji ispisuje hijeroglife u vazduhu, plima se kreće duž kruga koga je On omeđio. Pobeći od Njega je nemoguće, …” – Anonimus

Graditelji sajta odlučni su, kô što su to bili od samoga početka, da u srce domova unesu zračke svetlosti, svetlosti koja bi mogla doneti drugačije poglede, ozariti ljudska srca, navesti čoveka da počne promišljati drugačije o sebi i o pukim slikama svekolikog sveta, te živuće tapiserije, tkane nitima iluzije[1] i stvarnosti, koje se prilikom ukrštanja na različitim nivoima ogledaju u spoljašnjim događajima, u trenucima kada u tačkama ukrštanja (znaku raspeća, X ili T) istina isijava spolja kô zračak razuma, vapaj duše sveta, zvuk upozorenja, skrećući nam pažnju na brojne opasnosti koje su se nadvile nad ljudskom dušom i pozornicom sveta. Građevno štivo nastalo je od tekstova koji su odabrani, prikupljeni i prevedeni pre svega zarad ličnog istraživanja ezoterijsko filosofskih nauka, čiji se obrisi samo delimično mogu nazreti kroz objavljene tekstove. Iz pojedinih oblasti istraživanja, proizišle su knjige koje bi svaki pravi duhovni istraživač trebalo da ima u svojoj biblioteci. Dugogodišnji trud, vođen uzvišenom promišlju, pažljivo planiranje sadržaja duhovnog istraživanja, iza koga stoje jasne smernice, bez žudnje za rezultatima, svakako će imati dobar ishod.

[1] Čovek je jedino biće koje toliko mnogo stvari vidi spolja, a toliko malo ili nimalo iznutra razume…